TV4Nyheterna, inslag om misstänkt korruption i biståndsprojekt (dnr 20/00484)

  Ämne
  Program eller inslag TV4 Nyheterna
  Sänt 2020-02-04
  Programföretag TV4
  Regel Saklighet
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2020-07-06
  Sanktion Offentliggörande
  Diarienr 20/00484
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut