Aktuellt just nu

Nyheter

 • Demokratiuppdraget fortsätter

  År 2021 fick Myndigheten för press, radio och tv ett förstärkt demokratiuppdrag av regeringen. Syftet var att genom olika insatser och aktiviteter uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden med anledning av att demokratin i Sverige fyllde 100 år. I denna blogg summerar vi vårt arbete med regeringsuppdraget ”Demokratin 100 år”.

  Blogg
 • KLART: HBO Max och discovery+ blir gemensam streamingtjänst 2023

  Sammanslagningen mellan HBO Max och discovery+ har varit på tapeten under en längre tid. Nu förstår vi att det blir verklighet under 2023.

  Extern nyhet
 • Mekanism för tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar

  I december 2020 fick Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag av regeringen att påbörja ett arbete med att utveckla en mekanism som ska möjliggöra en opartisk tvistlösning mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar under svensk jurisdiktion. Den 10 juni redovisades uppdraget till Kulturdepartementet.

  Nyhet
 • MPRT välkomnar förslaget gällande nytt mediestöd

  Idag tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” från utredare Mats Svegfors. I promemorian presenteras förslag på hur stödet till nyhetsmedier ska se ut från 2024. MPRT välkomnar förslaget och ställer sig positiv till de förändringar som föreslås.

  Nyhet