Aktuellt just nu

Nyheter

 • Ändring av tillgänglighetskrav för play-tjänsterna HBO Max och Viaplay

  MPRT beslutade om nya krav på tillgänglighet för play-tjänster (beställ-tv) i juni 2021. Kraven innebar att alla svenska program skulle textas på svenska. Efter att Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT) och HBO Nordic AB begärt ändring av beslutet för sina play-tjänster har MPRT efter övervägande beslutat att ändra kraven till att program på svenska som riktar sig till små barn inte behöver textas.

  Nyhet
 • 106 nyhetsmedier får dela på 91 miljoner kronor i redaktionsstöd

  Mediestödsnämnden har beslutat att ge redaktionsstöd till 106 nyhetsmedier. Dessa får dela på drygt 91 miljoner kronor. Stödet ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av stöd för sin redaktionella verksamhet.

  Pressmeddelande
 • Dagspressens lönsamhet ökade trots coronakris

  Året 2020 präglades av pandemin och slog hårt mot medborgare och samhälle, men även mediemarknaden. Men trots krisen med vikande annonsintäkter lyckades dagspressen ändå öka sin lönsamhet. Tack vare snabbt utbetalda stödåtgärder så räddades stora delar av tidningsbranschen ur krisen visar den nya rapporten Medieekonomi 2021. Rapporten är skriven av Tobias Lindberg, forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

  Pressmeddelande
 • MPRT välkomnar en ny utredning om det framtida mediestödet

  Regeringen har gett Mats Svegfors i uppdrag att utreda det framtida mediestödet. Dagens press- och mediestöd är godkänt av EU-kommissionen fram till och med 2023. Svegfors uppdrag blir att föreslå förändringar av stöden som kan träda i kraft senast 1 januari 2024.

  Nyhet