Nyhetsrum

Här kan du läsa våra egna nyheter och pressmeddelanden, men även externa nyheter som rör frågor om medier och medieutveckling.

Våra pressmeddelanden publiceras på Via TT och går att prenumerera på. Under  2021 kommer du även att kunna prenumerera på våra nyheter och inlägg i mediebloggen.

Vid pressfrågor kontakta: presskontakt@mprt.se

Vår presstjänst hanterar endast förfrågningar från journalister och media.

171 träffar
 • Ändring av tillgänglighetskrav för play-tjänsterna HBO Max och Viaplay

  MPRT beslutade om nya krav på tillgänglighet för play-tjänster (beställ-tv) i juni 2021. Kraven innebar att alla svenska program skulle textas på svenska. Efter att Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT) och HBO Nordic AB begärt ändring av beslutet för sina play-tjänster har MPRT efter övervägande beslutat att ändra kraven till att program på svenska som riktar sig till små barn inte behöver textas.

  Nyhet
 • 106 nyhetsmedier får dela på 91 miljoner kronor i redaktionsstöd

  Mediestödsnämnden har beslutat att ge redaktionsstöd till 106 nyhetsmedier. Dessa får dela på drygt 91 miljoner kronor. Stödet ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av stöd för sin redaktionella verksamhet.

  Pressmeddelande
 • Dagspressens lönsamhet ökade trots coronakris

  Året 2020 präglades av pandemin och slog hårt mot medborgare och samhälle, men även mediemarknaden. Men trots krisen med vikande annonsintäkter lyckades dagspressen ändå öka sin lönsamhet. Tack vare snabbt utbetalda stödåtgärder så räddades stora delar av tidningsbranschen ur krisen visar den nya rapporten Medieekonomi 2021. Rapporten är skriven av Tobias Lindberg, forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet, på uppdrag av MPRT.

  Pressmeddelande
 • MPRT välkomnar en ny utredning om det framtida mediestödet

  Regeringen har gett Mats Svegfors i uppdrag att utreda det framtida mediestödet. Dagens press- och mediestöd är godkänt av EU-kommissionen fram till och med 2023. Svegfors uppdrag blir att föreslå förändringar av stöden som kan träda i kraft senast 1 januari 2024.

  Nyhet
 • Granskningsnämndens senaste beslut

  Granskningsnämnden för radio och tv har idag fattat fyra beslut. Samtliga ärenden frias.

  Pressmeddelande
 • Myndigheten har lämnat in sitt remissvar om ett strängare lagkrav för spelreklam.

  Myndigheten har lämnat in sitt remissyttrande om förslaget på ett strängare lagkrav för spelreklam. Myndigheten ser i dagsläget svårigheter med att ställa sig bakom förslaget.

  Nyhet
 • Förändringar i kanalutbudet i din tv

  Från oktober går TV6 från att vara en fri-tv-kanal till att bli en betalkanal. TV6 är en kommersiell kanal som ägs av Nordic Entertainment Group Sweden AB (NENT) och som kommersiell aktör får de själva bestämma om en kanal ska sändas fritt eller inte.

  Nyhet
 • Debattprogrammet Sverige möts frias

  Granskningsnämnden friar SVT:s program Sverige möts. Innehållet strider inte mot bestämmelserna om opartiskhet, saklighet och mediets genomslagskraft.

  Pressmeddelande
 • Driftsstöd för 2021 är nu fastställt

  Mediestödsnämnden har beslutat om slutliga driftsstöd för 2021. Det är 76 nyhetstidningar som får dela på 678 miljoner kronor, vilket är den högsta summan av utbetalat driftsstöd hittills.

  Nyhet
 • Medierna i P1 om uppmärksammat SR-upprop frias

  Granskningsnämnden friar ett inslag i radioprogrammet Medierna om uppropet ”Vems SR?” – ett upprop om rasism på Sveriges Radio. Inslaget strider inte mot kraven på opartiskhet och saklighet.

  Pressmeddelande