Beviljade stöd

Presstödet består av tre delar, drifts- och distributionsstöd samt utvecklingsstöd. Under 2017 fördelade presstödsnämnden 538,1 miljoner kronor i presstöd. Av dessa avser 463 miljoner driftsstöd, 43,5 miljoner avser distributionsstöd och 31,6 miljoner avser utvecklingsstöd.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-06-24