Våra regeringsuppdrag

Varje år får vi ett antal utredningsuppdrag från regeringen. På den här sidan samlar vi länkar till regeringsuppdragens informationssidor. De flesta regeringsuppdrag resulterar i en rapport som vi publicerar på webbplatsen. När uppdraget är avslutat kan du hitta rapporten på sidan för våra publikationer.

Här listar vi de regeringsuppdrag vi arbetar med eller kommer att arbeta med under året. Du kan läsa mer om pågående uppdrag på dess informationssida.

  • Analysera behovet av synkroniserade tillståndsperioder för analog och digital kommersiell radio - Klart 1 februari 2021
  • Utreda tidningsdistributionen i landet - Klart mars 2021
  • Redovisning av extra mediestöd under 2020 - Klart 24 juni 2021
  • Nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar - Klart 1 juli 2021
  • Utveckla mekanism för tvistlösning - Klart 31 mars 2022
  • Demokratin 100 år - Klart 7 april 2022

Relaterade länkar

Villkor för den framtida kommersiella radion

Uppdrag av regeringen att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt.

Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati

Läs mer om vad vi har gjort för att stärka vår demokrati.

Nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar 2021 (Avslutat)

Från den 1 juli 2021 gäller nya krav på tillgänglighet för tv-sändningar. Arbetet inför de nya besluten kan du följa här.

Utreda tidningsdistributionen i landet (Avslutat)

MPRT ska utreda tidningsdistributionen och hur den kan bidra till en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i hela landet.