Våra regeringsuppdrag

Varje år får vi ett antal utredningsuppdrag från regeringen. På den här sidan samlar vi länkar till regeringsuppdragens informationssidor. De flesta regeringsuppdrag resulterar i en rapport som vi publicerar på webbplatsen. När uppdraget är avslutat kan du hitta rapporten på sidan för våra publikationer.

Relaterade länkar

Inordnande av Statens Medieråd

MPRT har fått i uppdrag av regeringen att förbereda inordnandet av Statens Medieråds samtliga uppgifter i myndigheten. Uppdraget ska vara genomfört till den 1 januari 2024.

Vidaresändningsplikt

Regeringen har gett MPRT i uppdrag att se över bestämmelserna i radio- och tv-lagen om skyldighet att vidaresända tv-sändningar och sökbar text-tv genom tråd och att tillhandahålla utrymme för sändningar av tv-program från lokala kabelsändarorganisationer.