SVT2, Aktuellt, inslag om en rättegång (dnr 19/03901)

  Ämne
  Program eller inslag Aktuellt
  Sänt 2019-11-25
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet/privatlivet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-06-22
  Sanktion
  Diarienr 19/03901
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut