TV4, Norrlandspolisen, inslag om en husrannsakan av en bil (dnr 19/01826)

  Ämne
  Program eller inslag Norrlandspolisen
  Sänt 2019-05-27
  Programföretag TV4
  Regel Privatlivet
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-11-25
  Sanktion Offentliggörande
  Diarienr 19/01826
  Beslutstyp
  Beslut saknas