Initiativbeslut, Pop och Rock Uppsala (dnr 19/01586)

  Ämne
  Program eller inslag
  Sänt
  Programföretag Pop och Rock Uppsala
  Regel Reklam/Sponsring/Otillbörligt gynnande
  Sändningsform Närradio
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-11-25
  Sanktion
  Diarienr 19/01586
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut