SVT1, Svenska nyheter, inslag om medicinsk cannabis (dnr 18/01023)

  Ämne
  Program eller inslag Svenska nyheter
  Sänt 2018-03-23, kl 22.00
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2018-11-26
  Sanktion
  Diarienr 18/01023
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut