SVT1, Uppdrag granskning, program om Metoo och anklagelser om sexuella övergrepp (dnr 18/01895)

  Ämne
  Program eller inslag Uppdrag granskning
  Sänt 2018-05-30
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet/privatlivet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-09-02
  Sanktion
  Diarienr 18/01895
  Beslutstyp
  Beslut saknas