SVT1, Dokument inifrån: Den stora sjukhusstriden inslag om konsekvenser av vården för små och stora sjukhus (dnr 18/01919)

  Ämne
  Program eller inslag Dokument inifrån: den stora sjukhusstriden
  Sänt 2018-05-02--2018-05-16
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-06-24
  Sanktion
  Diarienr 18/01919
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut