SVT2, Aktuellt, inslag om uttalanden av president Donald Trump (dnr 18/00149)

  Ämne
  Program eller inslag Aktuellt
  Sänt 2018-01-12
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Kritiserande – grn
  Beslutsdatum 2018-10-15
  Sanktion
  Diarienr 18/00149
  Beslutstyp
  Beslut saknas