SVT2, Aktuellt, inslag med uttalanden av president Donald Trump (dnr 18/00226)

  Ämne
  Program eller inslag Aktuellt
  Sänt 2018-01-16
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Kritiserande – grn
  Beslutsdatum 2018-10-15
  Sanktion
  Diarienr 18/00226
  Beslutstyp
  Beslut saknas