TV4, Offentliggörande av granskningsnämndens beslut i ärende 18/00779 (dnr 18/04498)

    Ämne
    Program eller inslag
    Sänt
    Programföretag TV4
    Regel Annan
    Sändningsform Marksänd tv
    Status Avslutad
    Beslutsnivå Nämnd
    Beslutstyp Fällande – grn
    Beslutsdatum 2019-02-04
    Sanktion
    Diarienr 18/04498
    Beslutstyp
    Beslut saknas