TV4, Offentliggörande av granskningsnämndens beslut i ärende 18/00779 (dnr 18/04498)

  Ämne
  Program eller inslag
  Sänt
  Programföretag TV4
  Regel Annan
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2019-02-04
  Sanktion
  Diarienr 18/04498
  Beslutstyp
  Beslut saknas