TV4, Nyheterna, inslag om nämndeman (dnr 18/01488)

  Ämne
  Program eller inslag Nyheterna
  Sänt 2018-04-10, kl 06.05
  Programföretag TV4
  Regel Saklighet/Privatlivet
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2018-12-21
  Sanktion
  Diarienr 18/01488
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut