TV4Plus Det okända om barn och avliden anhörig (dnr 10/00750)

  Ämne
  Program eller inslag Det okända
  Sänt 2010-09-06, kl. 20.00-21.00
  Programföretag
  Regel Privatlivet
  Sändningsform
  Status Avslutad
  Beslutsnivå
  Beslutstyp Fällande – grn
  Beslutsdatum 2011-02-21
  Sanktion Offentliggörande
  Diarienr 10/00750
  Beslutstyp
  Beslut saknas