2020-09-15

  Nu kan nyhetsmedier söka stöd för den redaktionella verksamheten

  Myndigheten för press, radio och tv öppnar nu en ansökningsomgång för ett nytt redaktionsstöd till allmänna nyhetsmedier. Det finns totalt 500 miljoner kronor att fördela i år.

  Regeringen har infört ett nytt stöd inom mediestödsförordningen (2008:2053) som kan ges till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet. Stödet kan sökas för alla typer av allmänna nyhetsmedier som dagspress, gratistidningar, webbaserade medier eller nyhetsverksamheten inom radio- och tv.

  För i år har MPRT fått 500 miljoner kronor att fördela genom stödformen. Syftet med stödet är att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och kommer att kunna sökas både i år och framöver.

  Ansökningsomgången kommer att vara öppen till den 15 oktober.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-09-15