2020-06-22

  Medier ansöker om 38 miljoner i innovations- och utvecklingsstöd

  Nu har årets ansökningar om innovations- och utvecklingsstöd kommit in till Myndigheten för press, radio och tv. Det är 42 ansökningar om totalt ca 38 miljoner kronor som mediestödsnämnden ska ta ställning till, som enligt plan kommer göras på ett sammanträde i oktober.

  Innovations- och utvecklingsstöd är ett stöd som kan lämnas till allmänna nyhetsmedier för utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, innovationer och utveckling när det gäller digital publicering och spridning av det allmänna nyhetsmediets innehåll, eller utveckling av digitala affärsmodeller.

  - Tidningsbranschen har drabbats hårt av den pågående medieutvecklingen och har ännu inte hittat modeller som gjort den helt digitala utgivningen lönsam. Innovations- och utvecklingsstödet är därför ett viktigt stöd då det hjälper tidningsbranschens omställning i den digitala utvecklingen och är relevant för utvecklingen av digitala affärsmodeller, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv.

  Bakgrund

  Innovations- och utvecklingsstödet ingår i mediestödet som regleras av mediestödsförordningen och riktar sig till allmänna nyhetsmedier oavsett innehålls- eller spridningsform. Syftet med mediestödet är att stärka demokratin genom att främja tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det nya mediestödet delades ut första gången 2019.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2020-06-22