2019-04-16

  Gefle Dagblad beviljas presstöd

  Mediestödsnämnden beslutade på sammanträde den 10 april 2019 om bland annat driftsstöd för Gefle Dagblad 2019.

  Mittmedia AB har beviljats driftsstöd om ytterligare 10 440 650 kr, den här gången för utgivningen av tidningen Gefle Dagblad. Mittmedia AB har sedan tidigare beviljats fullt driftsstöd om 20 043 100 kr för utgivningen av Arbetarbladet som ges ut på samma ort. Med hänsyn till det och på grund av ett annonssamarbete som Gefle Dagblad har med Arbetarbladet har det nu beviljade driftsstödet till Mittmedia AB för utgivningen av Gefle Dagblad satts ned med 50 procent. 

  Läs hela beslutet här


  Bakgrund

  Driftsstöd kan ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning.  Driftsstödet får bara täcka en viss andel av tidningens kostnader och får bara användas för att täcka kostnader som är knutna till den dagstidning som stödet beviljats för vilket ska redovisas till nämnden.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-04-16