2019-04-15

  TV4 riskerar avgift på 250 000 kronor på grund av felplacerade reklamavbrott

  Granskningsnämnden konstaterar att samtliga annonsavbrott i långfilmen "Döda poeters sällskap" var placerade så att de avbröt pågående händelse-förlopp. TV4 riskerar nu en avgift på 250 000 kronor.

  Filmen som sändes den 19 januari i år avbröts för reklam vid fem tillfällen. Eftersom annonsavbrotten inte var placerade där det – även utan annonsavbrott – skulle ha skett avbrott i filmens kontinuitet strider sändningen mot bestämmelsen om när program får avbrytas av annonsering. Nämnden kommer därför att ansöka hos domstol om att TV4 ska betala en särskild avgift för överträdelsen (beslut 19/00211).

  TV4 har vid ett stort antal tillfällen under de senaste åren fällts för felaktigt inplacerade annonsavbrott. Nämnden har därför nyligen beslutat att höja den särskilda avgiften som nämnden ansöker hos domstol om att TV4 ska betala, från 25 000 till 50 000 kronor per annonsavbrott.

  Följande ärenden frias

  • Ett inslag om klimatförändringar i Aktuellt (beslut 18/03547).
  • Inslag om stranderosion i Bangladesh i SVT:s Morgonstudion (beslut 18/03803).
  • Bästa dieten, ett program i SVT1 (beslut 18/03808).
  • Dokumentären Det slutna sällskapet – Svenska Akademien, männen och övergreppen som sändes i SVT1 (beslut 18/04274 och 18/04369).
  • Ett inslag i Rapport om Arbetsförmedlingens inställning till långtidsarbetslösa (beslut 18/04522).
  • Ett inslag i Aktuellt om statsbudgeten och regeringsbildningen (beslut 18/04372).
  • Ett inslag i Aktuellt om graffiti (beslut 19/00260).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 09

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-04-15