2018-06-20

  Tidningar inom ETC-koncernen ska betala tillbaka presstöd

  Presstödsnämnden har beslutat att Dagens ETC, ETC lokaltidning i Umeå respektive Jönköping ska betala tillbaka presstöd. ETC Förlag AB ska återbetala 3 872 000 kr, ETC lokaltidning i Umeå AB 2 350 667 kr och ETC lokaltidning i Jönköping AB 2 155 083 kr.

  Dagens ETC, ETC lokaltidning Umeå och ETC lokaltidning Jönköping har beviljats driftsstöd för 2017 med för högt belopp. Till grund för beslutet att bevilja stöd låg underlag som bolagen lämnat om antalet abonnenter. Det har vid en fördjupad granskning visat sig inte vara möjligt att knyta ett stort antal abonnemang till individuella beställningar och betalningar. Bolagen har därmed beviljats ett för högt driftsstöd.

  Eftersom det är bolagens uppgifter som legat till grund för utbetalningarna har bolagen orsakat att stöd lämnats med för högt belopp. Presstödsnämnden har därför beslutat att bolagen ska betala tillbaka det stöd som bolagen oriktigt fått.

  För att ingå i den presstödsgrundande upplagan ska ett abonnemang vara individuellt beställt och betalt. Den som söker presstöd ska lämna ett underlag som visar hur stor del av abonnemangen som uppfyller detta krav. Det har inte skett någon förändring av hur upplagan ska beräknas.

  Presstödsnämnden har även beslutat om bland annat slutligt driftsstöd för tre tidningsföretag och godkänt sju redovisningar av använt utvecklingsstöd.

  Du kan läsa och ladda ner beslutet här.

   

  För mer information kontakta
  Kajsa Rohdin, 08-580 070 42

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-06-20