2017-08-21

  Utlysning av tillstånd för analog kommersiell radio

  Idag finns det 103 tillstånd att sända analog kommersiell radio. Samtliga tillstånd upphör den 31 juli 2018. Därför finns det nu möjlighet att söka nya tillstånd, både nationella och regionala/lokala. Tillstånden kommer att gälla under perioden 1 augusti 2018–31 juli¬ 2026.

  För första gången lyser nu myndigheten ut tre nationella tillstånd att sända analog kommersiell radio som kommer att ha en ungefärlig täckning på drygt 80 procent. Vidare lyser vi ut 35 regionala /lokala tillstånd i 21 områden. Dessa tillstånd har en varierande täckning men motsvarar som högst ungefär ett län.

  Den som är intresserad av att få tillstånd ska lämna ett anbud (sändningsavgift för hela tillståndsperioden) för varje sökt tillstånd. Tillstånd ges till den som lämnat högst anbud och har finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden. En person får inte förfoga över fler än ett tillstånd inom ett sändningsområde om det är till nackdel för konkurrensen ur ett mångfaldsperspektiv, dvs att en aktör blir alltför dominerande. Detta är en skärpning mot vad som gäller idag. Den sökande behöver inte redovisa vilken typ av innehåll denne ska sända.

  Sista ansökningsdag för nationella tillstånd är den 21 september 2017 och sista ansökningsdag för de regionala/lokala tillstånden är den 16 november 2017. De nationella tillstånden kommer att meddelas under hösten och de regionala/lokal tillstånden före årsskiftet 2017/18.

  Myndigheten för press, radio och tv har fastställt en strategi för arbetet med sändningstillstånd för analog kommersiell radio. Målsättningen med strategin är att skapa största möjliga transparens, tydlighet och förutsägbarhet i frågor rörande myndighetens arbete med analog kommersiell radio.

  Mer information om utlysningen av tillstånd och ansökningsprocessen hittar du på vår webbplats, www.mprt.se/radio2018

  Vid frågor, kontakta

  Eva Bengtsson Åström, telefon 08 580 070 24 (t.o.m. 1 september 2017)
  Kerstin Morast, telefon 08 580 070 20
  Ola Vigström, telefon 08 580 070 22

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-08-22