2017-11-13

  SVT fälls för partisk intervju med Trump-supporter

  Granskningsnämnden har fällt SVT:s direktsändning från Donald Trumps presidentinstallation. En reporters provokativa förhållningssätt stred mot kravet på opartiskhet.

  Anmälarna ansåg att reportern hade ett påstridigt sätt mot de personer han intervjuade och att han ställde ledande frågor. Nämnden kan, under vissa förutsättningar, godta att en reporter har ett kritiskt förhållningssätt och ställer provokativa frågor för att tydliggöra den intervjuades ståndpunkt. Nämnden ansåg dock i detta fall att reportern hade ett förhållningssätt som var så provokativt att det passerade gränsen för vad som kan accepteras inom ramen för kravet på opartiskhet. Sändningen stred därför mot detta krav (beslut 17/00208 och 17/00241).

  Friade ärenden

  • Dokumentären Dokument utifrån: Despoten i Damaskus som sändes i SVT2 och handlade om Syriens president kritiserades men friades i fråga om saklighet (beslut 17/00160).
  • Ett inslag i SR:s Klotet om kopparkapslar för slutförvaring av kärnbränsle friades (16/02803).
  • Inslag i Ring P1 friades (beslut 17/00097).
  • Ett inslag i SR:s Efter sex om en musiklista friades. En speakerrösts hänvisning till en musikstreamingtjänst innebar inte ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen (beslut 17/00114).                                             

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mprt.se.

  För mer information kontakta;
  Gustav Aspengren, 08-580 070 09

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-11-13