2017-11-17

  Stort intresse för regionala tillstånd för kommersiell radio

  Myndigheten för press, radio och tv har fått in drygt 280 ansökningar från över 15 olika aktörer för tillstånd att sända analog kommersiell radio regionalt/lokalt. Det är totalt 35 regionala/lokala tillstånd i 21 områden som nu ska fördelas.

     - Det är mycket positivt att intresset för att sända analog kommersiell radio regionalt och lokalt är så pass stort och att vi har flera sökanden inom samma sändningsområden, säger Charlotte Ingvar-Nilsson generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv.

  Tillstånden gäller för perioden 1 augusti 2018 - 31 juli 2026. Under hösten lystes även tre nationella sändningstillstånd ut för analog kommersiell radio. Dessa meddelades i slutet av oktober.

  En lista på antal sökta tillstånd per sökande kommer att presenteras på vår webbplats måndag 20 november. Du hittar listan och mer information om tillståndsprocessen på www.mprt.se/radio2018.

  För mer information kontakta

  Ola Vigström, 08-580 070 22

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-11-17