2017-12-22

  Rapport fälls för inslag om svenskar som stred i Syrien

  Granskningsnämnden har fällt ett inslag i SVT:s Rapport som handlade om svenskar som stred i Syrien. Inslaget stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft.

  Nyhetsinslaget handlade om två svenskar som stred på olika sidor i Syrien, för Islamiska staten respektive för en kurdisk grupp. Inslaget innehöll bland annat ett meddelande där en av svenskarna uppmanade till terrorbrott i Sverige. Nämnden ansåg att skildringen var helt okritisk och i vissa avseenden nästan lättsam. Inslagets utformning stred därför mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft. Att en medverkande terrorexpert till viss del satte uppmaningen att begå terrorbrott i ett bredare sammanhang ändrade inte nämndens bedömning (beslut 17/01636).

  Övriga ärenden

  • SVT:s program Uppdrag granskning om Göteborgs kommun friades men med kritik i fråga om saklighet (beslut 17/00398)
  • Två inslag i SVT Nyheter Stockholm om hyressättning friades men med kritik i fråga om saklighet (beslut 17/00621)
  • Programmet Dokument utifrån: Det våras för solen i SVT friades (beslut 17/00372 och 1694)
  • TV4:s program Kalla fakta om pensionärslån friades (beslut 17/00412)
  • Ett inslag i SVT Nyheter Skåne om ett kommunalråd friades (beslut 17/00925)
  • SVT:s program Agenda och Dokument utifrån: Ett rop från Syrien om inbördeskriget i Syrien friades (beslut 17/00934)
  • Ett inslag i SVT:s Rapport om naturbetesmarker friades (beslut 17/01259)
  • Ett inslag i SR:s Lunchekot om det brittiska parlamentsvalet friades (beslut 17/01595)

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats, www.mrtv.se.

  För mer information kontakta;
  Rasmus Gedda, 08-580 070 12

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-12-22