2017-05-02

  Aktuellt-intervju med Nya Tider kritiseras men frias

  Granskningsnämnden kritiserar programledarens förhållningssätt i en intervju i SVT:s Aktuellt med Nya Tiders chefredaktör mot bakgrund av tidningens medverkan på bokmässan.

  Granskningsnämnden har prövat flera inslag i SVT med koppling till tidningen Nya Tider och bokmässan. Aktuellts programledare intervjuade i ett av inslagen den 22 september 2016 tidningens chefredaktör. Nämnden uttalade att SVT har stor frihet att själv bestämma vilka som ska medverka och intervjuas i programverksamheten. Det ställs dock särskilt i en sådan intervjusituation krav på att programledaren intar ett kritiskt förhållningssätt. Nämnden ansåg inte att programledaren intog ett tydligt kritiskt förhållningsätt och att detta utgjorde en brist i förhållande till kravet på opartiskhet. Bristen var dock inte så allvarlig att inslaget stred mot opartiskhetskravet (beslut 16/02341). 

  UR:s dokumentär om Israels mediestrategi i USA

  Utgångspunkten för programmet var att skildra hur amerikanska medier i sin rapportering om Israel-Palestinakonflikten påverkas av pro-israeliska lobbygrupper. Granskningsnämnden, som konstaterade att dokumentären var ensidig, ansåg inte att sändningen av den tydligt presenterade dokumentären stred mot kraven på opartiskhet och saklighet (beslut 16/03319).  

  Övriga ärenden

  • En sändning i SVT med längdskidåkning fälldes för otillbörligt gynnande (beslut 16/03110).
  • Flera sändningar i SR och SVT om den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap friades (beslut 16/01814 respektive 01820).
  • Filmklubben: Blå är den varmaste färgen i SVT friades (beslut 16/02814).
  • Ett inslag i Rapport om Donald Trump friades (beslut 16/03118).
  • Ett uttalande i SVT:s Go’kväll om filmen Taxi Driver friades (beslut 16/03277).

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Jenny Grass, 08-580 070 48

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-05-02