2016-05-16

  TV4 fälls för gynnande av en reklamfilm

  Granskningsnämnden fäller en sändning i TV4 med en presentation som uppmuntrade att se en viss reklamfilm. TV4 riskerar att påföras en avgift för överträdelsen.

  I sändningen uppmanade programpresentatören tittarna att hålla ögonen öppna inför premiären av en ny reklamfilm i ett av annonsavbrotten. Nämnden fann att presentationen innebar ett klart gynnande av kommersiella intressen som var otillbörligt och beslutade att ansöka hos domstol om att TV4 ska påföras en avgift om 50 000 kr. Vidare fann nämnden att annonssignaturen i det aktuella annonsblocket inte på ett tillräckligt tydligt sätt skiljde reklamen från det redaktionella innehållet. Enligt nämnden stred sändningen därför även mot bestämmelsen om annonsmarkering (beslut 16/00189).

  Övriga ärenden

  • Ett inslag i TV4Nyheterna om att unga pojkar från Afghanistan rekryteras av Iran för att strida mot Bashar al-Assad i Syrien stred mot kravet på saklighet (beslut 15/03117).
  • Flera program i beställ-tv-tjänsten fotbollskanalen.se/video innebar ett otillbörligt gynnande och nämnden beslutade att ansöka om att TV4 ska påföras en avgift om totalt 100 000 kr (beslut 16/00243).
  • En sändning av Nyheterna i TV4 fälldes för ett felaktigt inplacerat annonsavbrott (beslut 15/01417).
  • Ett inslag i SVT Nyheter Stockholm innebar ett otillbörligt gynnande av vissa sociala plattformar och nämnden beslutade att ansöka om att SVT ska påföras en avgift om totalt 25 000 kr (beslut 16/00029).
  • UR:s program Mifforadion morgonshow om kungahuset stred mot kravet på opartiskhet (beslut 15/03445).
  • Flera inslag i SVT Nyheter Skåne om en svensk som rekryterades av en kurdisk milis kritiserades för bristande saklighet, men friades (beslut 16/00214).
  • Ett inslag om en rättegång i SVT Nyheter Stockholm friades (beslut 16/00228).
  • Ett inslag med ett skämt i TV4:s Bygglov friades (beslut 16/00300).
  • Ett inslag i SVT:s Plus om fonder friades (beslut 16/00495).


  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Rasmus Gedda, 08-580 070 12

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-05-16