2016-10-26

  Presstödsnämnden har beslutat om utvecklingsstöd för första gången

  Presstödsnämnden har beslutat att bevilja utvecklingsstöd till 18 olika insatser vid 24 allmänna nyhetstidningar. Sammanlagt har nästan 10,7 miljoner kronor fördelats till olika tidningar i denna första ansökningsomgång. I december kan tidningsföretagen lämna in nya ansökningar.

  Presstödsnämnden har utvärderat ett 40-tal ansökningar, varav ett flertal är samarbetsprojekt mellan flera tidningar. Av dessa beviljades 29 ansökningar, vilket omfattar 18 olika insatser vid 24 allmänna nyhetstidningar.

  Stöd har lämnats till både förstudier och projekt med sikte på utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning och konsumtion av tidningens innehåll, eller utveckling av digitala affärsmodeller.

  Tidningsföretagen har ansökt om stöd för olika typer av insatser för att utveckla olika elektroniska publiceringstjänster för sin tryckta allmänna nyhetstidning. Nämnden har bland annat beviljat stöd för utveckling av tidningarnas applikationer och webbplatser. Nämnden har även beviljat utvecklingsstöd för kompentensutveckling av redaktionell personal.

  Bakgrund

  Den 15 april 2016 trädde förordningen om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar i kraft. Syftet med stödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt genom att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

  Stödet kan lämnas till projekt eller förstudier, antingen till enskilda tidningar eller till samarbeten mellan flera tidningar. Insatserna ska syfta till utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler, utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning och konsumtion av tidningens innehåll, eller utveckling av digitala affärsmodeller.

  Stödet får uppgå till högst 40 procent av insatsens kostnad om det inte har särskild betydelse för nationella minoriteter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och unga. Då får stödet utgöra högst 75 procent av kostnaden.

  Stödet ges i mån av tillgängliga medel på presstödsanslaget och för 2016 fanns 35 miljoner kronor avsatt för utvecklingsstödet.

  Läs om utvecklingsstöd på myndighetens webbplats, www.mprt.se

  Stöd har beviljats enligt följande:

  Sydöstran

  483 840 kr

  Blekinge Läns Tidning

  267 840 kr

  Blekinge Läns Tidning

  138 560 kr

  Sydöstran

  138 560 kr

  Borås Tidning

  621 608 kr

  Smålandsposten

  106 920 kr

  Östgöta Correspondenten

  387 120 kr

  Norrköpings Tidningar

  387 120 kr

  Motala & Vadstena Tidning

  387 120 kr

  Västerviks-Tidningen

  387 120 kr

  Folkbladet Norrköping

  387 120 kr

  Gotlands Allehanda

  387 120 kr

  Gotlands Tidningar

  387 120 kr

  Upsala Nya Tidning

  387 120 kr

  Norrbottens-Kuriren

  387 120 kr

  Norrländska Socialdemokraten

  387 120 kr

  Svenska Dagbladet

  390 000 kr

  Svenska Dagbladet

  350 000 kr

  Svenska Dagbladet

  1 265 000 kr

  Dagen

  142 400 kr

  Värmlands Folkblad

  768 000 kr

  Värmlands Folkblad

  776 000 kr

  Flamman

  60 000 kr

  Proletären

  240 000 kr

  Mariefreds Tidning Måsen

  200 000 kr

  Hemmets vän

  86 720 kr

  Dagens ETC

  520 000 kr

  Nya Wermlands Tidningen

  200 000 kr

  Fria Tidningen

  47 000 kr

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-10-26