2016-06-15

  Möjlighet att söka tillstånd för marksänd tv

  Nu finns det möjlighet att ansöka om tillstånd att sända tv i marknätet. Det går att söka tillstånd för nationella, regionala och lokala sändningar och/eller för sökbar text-tv. Ansökan ska vara inskickad senast den 15 augusti 2016.

  Tillstånd kan ges till programföretag som har ekonomiska och tekniska förutsättningar att sända under tillståndsperioden dvs. till och med den 31 mars 2020. De sökande ska vara beredda att samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor. Ansökningarna ska gälla sd-tv (standardupplöst tv).

  Möjligheten att meddela tillstånd för regionala eller lokala programtjänster prövas i varje enskilt fall utifrån vad som är tekniskt möjligt.

  Myndigheten har sedan tidigare tagit fram en strategi för tillståndsgivning för marksänd tv. I strategin presenterar vi flera ställningstaganden i tekniska frågor.

  Läs mer om ansökningsprocessen och hur du ansöker på vår webbplats här.

  Kontakt:
  Kerstin Morast, enhetschef (08-580 070 20)
  Therese Köster, handläggare (08-580 070 27)

  Mer information om tillstånd och registreringar för tv och om regler för program finns på vår webbplats under fliken Att sända.

   

   

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-06-15