2016-01-25

  Debatt om djurens rätt i P4 Örebro frias med kritik

  Granskningsnämnden har kritiserat ett inslag som sändes den 9 augusti förra året i Eftermiddag i P4 Örebro. Nämnden ansåg att det brast i förhållande till bestämmelsen om radions särskilda genomslagskraft eftersom programledaren inte tillräckligt tog avstånd från den medverkande djurrättsorganisa¬tionens brottsliga verksamhet. Eftersom en annan medverkande tydligt tog avstånd från den brottsliga verksamheten friades dock inslaget.

  Nämnden ansåg att programledarens förhållningssätt till det som företrädaren för Tomma Burar tog upp var bitvis aningslöst och saknade tillräckligt avståndstagande från organisationens gärning, det kunde snarare uppfattas ge viss legitimitet åt sådan brottslig verksamhet. Enligt nämndens mening hade Sveriges Radio genom inslagets utformning uppvisat en klar brist i förhållande till bestämmelsen om hänsyn till radions särskilda genomslagskraft. Sett till att representanten för Lantbrukarnas Riksförbund medverkade och tydligt tog avstånd från den brottsliga verksamheten friades dock inslaget (beslut 15/02169).


  Uttalande i Sveriges Radio om ett klädföretag fälls 

  Den 6 oktober 2015 sändes ett inslag i Nordegren & Epstein som handlade om att ett amerikanskt klädföretag ansökt om konkursskydd. Enligt nämnden var den ena program¬ledarens uttalanden om klädföretagets kläder och personalpolitik alltför värderande och inslaget stred därför mot kravet på opartiskhet (beslut 15/02658).


  Övriga ärenden

  • Ett inslag i SVT Nyheter Stockholm om en rättegång fälldes. Inslaget stred mot bestämmelsen om respekt för privatlivet (beslut 15/01986).
  • Ett inslag i Sportnytt, SVT1, om en ishockeyklubb fälldes i fråga om otillbörligt gynnande. SVT riskerar en avgift om 50 000 kronor (beslut 15/02841).
  • Ett inslag i Medierna, P1, om organisationen Posom friades (beslut 15/02063).
  • Flera inslag i SVT Nyheter Västernorrland om ett planerat asylboende friades (beslut 15/02091).
  • Inslag i SVT:s Kulturnyheterna, Aktuellt och Rapport om en uppmärksammad boklansering friades i frågan om otillbörligt gynnande (beslut 15/02141).
  • Ett inslag i SVT:s Gomorron Sverige om höjda skatter friades (beslut 15/02205).


  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta;
  Rasmus Gedda, 08-580 070 12

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-01-25