2015-09-14

  Plus kritiseras - men frias

  Ett inslag om en försäkringstvist i Plus i SVT får kritik av granskningsnämnden som anser att det fanns brister i förhållande till kraven på opartiskhet och saklighet.

  Inslaget handlade om en sjukskriven kvinna som blivit utredd och smygfilmad av sitt försäkringsbolag. Nämnden anser att det saknades uppgifter i inslaget som hade gett en mer heltäckande beskrivning av fallet och att inslaget därför brast i saklighet. Nämnden anser också att programledaren uttryckte sig på ett sätt som kunde uppfattas som ett ställningstagande. Dessa brister var dock inte av sådan betydelse att inslaget skulle fällas (beslut 15/00172).

  Övriga ärenden

  • Djurskyddarna i TV4 fälls för att den enskildes privatliv inte respekterades i två fall. I ärendet prövades även om det aktuella djurambulansföretaget i Djurskyddarna i TV4 gynnades i programserien. Nämnden fann att företaget inte gynnades på ett otillbörligt sätt (beslut 15/00094).
  • I bedömningen av flera inslag om en styckmordsrättegång som sändes i Eftermiddag i P4 Gävleborg och Nyheter i P4 Gävleborg uttalade nämnden att det kunde diskuteras om SR tagit hänsyn till radions särskilda genomslagskraft eftersom inslagen sändes vid en tidpunkt då barn kunde ta del av sändningarna och innehöll förhållandevis detaljerade beskrivningar. Inslagen friades dock vid en sammantagen bedömning (beslut 15/00168).
  • Inplaceringen av annonser i TV4:s program Konståknings-EM: Uppvisningsfesten frias (beslut 15/00262).

   

  Alla nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.


  För mer information kontakta;
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-10-16