2014-04-14

  Rapport kritiseras för rapportering om smink

  Granskningsnämnden ansåg att ett inslag i SVT:s Rapport om nanopartiklar i smink gav en missvisande bild av slutsatserna i en utredning. Nyhetsinslaget kritiserades för brist i saklighet men friades.

  Nyhetsinslaget handlade om en utredning som pekade på behovet av mer kunskap om hur nanopartiklar påverkar människan. Nämnden ansåg att inslaget innehöll en långtgående och i det närmaste spekulativ tolkning som gav en missvisande bild av utredningens slutsatser om kosmetika. Mot bakgrund av att inslaget också innehöll flera reservationer om att det är oklart hur nanomaterial påverkar människan fann nämnden dock att inslaget inte stred mot kravet på saklighet (beslut 13/02833).   

   

  TV4 riskerar avgift för säljfrämjande sponsringsmeddelanden

  Nämnden ansåg att sponsringsmeddelanden i TV4:s Idol innehöll säljfrämjande formuleringar som inte är tillåtna. Nämnden beslutade att ansöka hos förvaltningsrätten om att TV4 AB ska betala en avgift om 300 000 kronor (beslut 13/02175).

   

  Två ärenden om respekt för privatlivet

  Granskningsnämnden fällde TV4:s Djurskyddsinpsektörerna. Nämnden ansåg att två personer programmet framställdes på ett så klandervärt sätt att det uppkom ett intrång i deras privatliv (beslut 14/00259).

  SVT:s regionala nyhetssändning ABC friades för namnpubliceringen av en känd person som åtalats för att vara inblandad i en knarkhärva. Tre av ledamöterna var skiljaktiga och ansåg att namnpubliceringen inte var motiverad (beslut 14/00068).

   

  Övriga beslut

  • Sändningen i SILVER av en trailer för filmen The Machinist stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 14/00117) 
  • SVT:s Veckans brott om ett larmsamtal friades (beslut 14/00179)
  • Ett inslag om analsex i P3 med Sofi Nustad friades (beslut 14/00091)  

   

  Nämndens alla beslut finns att läsa här på vår webbplats.

  För mer information kontakta
  Anne Ronkainen, 08-580 070 16

   

  Nyhetsinslaget handlade om en utredning som pekade på behovet av mer kunskap om hur nanopartiklar påverkar människan. Nämnden ansåg att inslaget innehöll en långtgående och i det närmaste spekulativ tolkning som gav en missvisande bild av utredningens slutsatser om kosmetika. Mot bakgrund av att inslaget också innehöll flera reservationer om att det är oklart hur nanomaterial påverkar människan fann nämnden dock att inslaget inte stred mot kravet på saklighet (beslut 13/02833).   

   

  TV4 riskerar avgift för säljfrämjande sponsringsmeddelanden

  Nämnden ansåg att sponsringsmeddelanden i TV4:s Idol innehöll säljfrämjande formuleringar som inte är tillåtna. Nämnden beslutade att ansöka hos förvaltningsrätten om att TV4 AB ska betala en avgift om 300 000 kronor (beslut 13/02175).

   

  Två ärenden om respekt för privatlivet

  Granskningsnämnden fällde TV4:s Djurskyddsinpsektörerna. Nämnden ansåg att två personer  programmet framställdes på ett så klandervärt sätt att det uppkom ett intrång i deras privatliv (beslut 14/00259).

   

  SVT:s regionala nyhetssändning ABC friades för namnpubliceringen av en känd person som åtalats för att vara inblandad i en knarkhärva. Tre av ledamöterna var skiljaktiga och ansåg att namnpubliceringen inte var motiverad (beslut 14/00068).

   

  Övriga beslut

  ·         Sändningen i SILVER av en trailer för filmen The Machinist stred mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft (beslut 14/00117) 

  ·         SVT:s Veckans brott om ett larmsamtal friades (beslut 14/00179)

  ·         Ett inslag om analsex i P3 med Sofi Nustad friades (beslut 14/00091)  

   

   

   

  Nämndens alla beslut finns att läsa på vår webbplats www.mrtv.se 

   

  För mer information kontakta Anne Ronkainen, 08-580 070 16

  Senast uppdaterad 2014-11-07