2014-03-31

  57 nya tillstånd för marksänd tv

  Myndigheten för radio och tv har idag beslutat att ge 51 nationella och sex lokala/regionala tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet. Sex av tillstånden rör hd-sändningar och under tillståndsperioden kommer ytterligare programtjänster att få börja sända i hd-kvalitet.

  Tillstånden gäller under tiden 1 april 2014 - 31 mars 2020. Kanalerna TV3, TV4 och Kanal 5 kommer att få sända parallellt i både sd- och hd-kvalitet fram till 31 mars 2017.

  Myndigheten kommer under tillståndsperioden att verka för en övergång till utsändningstekniken DVB-T2. Vissa av programtjänsterna kommer redan från den 1 april 2014 att ha tillståndsvillkor som innebär att komprimeringstekniken MPEG-4 och utsändningstekniken DVB-T2 ska användas. Under tillståndsperioden och senast den 31 mars 2017 kommer samtliga tillståndshavare ha sådana villkor. 

  Följande programtjänster får tillstånd att börja sända från den 1 april 2014.

   

  Nationella programtjänster

  Tillståndshavare

  Programtjänst

  AENT UK

  History

  Aftonbladet Hierta AB

  Aftonbladet TV

  Al Jazeera Media Network

  Al Jazeera English

  Axess Publishing AB

  Axess

  BBC Global News Ltd

  BBC World News

  BBC Worldwide Ltd

  BBC Knowledge

  BBC Worldwide Ltd

  BBC Entertainment

  C More Entertainment AB

  C More HD Mix

  C More Entertainment AB

  C More First

  C More Entertainment AB

  C More Sport

  C More Entertainment AB

  C More Series

  C More Entertainment AB

  C More Fotboll/ Hockey/Kids

  Discovery Communication Europe Ltd

  TLC

  Discovery Communication Europe Ltd

  Discovery Channel

  Discovery Communication Europe Ltd

  Animal Planet

  Eurosport SAS

  Eurosport 

  Eurosport SAS

  Eurosport 2

  Fox International Channels Sweden AB

  FOX 

  Hästkanalen AB

  Horse1 

  Kanal Global Television 1 AB

  Kanal Global 

  MTV Networks Europe

  MTV 

  NGC Europe Ltd HD

  National Geographic Channel HD  

  Nickelodeon International Ltd

  Nick JR. 

  Nickelodeon International Ltd

  Nickelodeon 

  SBS Discovery Media UK   Ltd

  Kanal 9 

  SBS Discovery Media UK   Ltd

  Kanal 5 

  SBS Discovery Media UK   Ltd

  Kanal 5 HD  

  SBS Discovery Media UK   Ltd

  Kanal 11 

  Scripps Networks International (UK) Ltd.

  Travel Channel 

  The Walt Disney Company Ltd

  Disney Channel 

  The Walt Disney Company Ltd

  Disney XD 

  Turner Broadcasting System Europe   Ltd

  CNN 

  Turner Broadcasting System Europe   Ltd

  Cartoon Network 

  Turner Broadcasting System Europe   Ltd

  TCM 

  Turner Nordic and Baltic AB

  TNT 

  Turner Nordic and Baltic AB

  Silver 

  TV4 AB

  TV12 

  TV4 AB

  TV4 Sport HD  

  TV4 AB

  Sjuan 

  TV4 AB

  TV4 HD  

  TV4 AB

  TV4 

  TV4 AB

  TV4 Fakta 

  TV4 AB

  TV4 Film 

  Viasat Broadcasting UK Ltd

  Viasat Explorer 

  Viasat Broadcasting UK Ltd

  TV10 

  Viasat Broadcasting UK Ltd

  TV8 

  Viasat Broadcasting UK Ltd

  TV6 

  Viasat Broadcasting UK Ltd

  TV3 HD  

  Viasat Broadcasting UK Ltd

  TV3 

  VIMN Netherlands Holding B.V.

  Paramount Movie Channel 

  VIMN Netherlands B.V.

  Comedy Central 

   

  Lokala/regionala programtjänster

  Tillståndshavare

   

  Programtjänst

   

  AB Upsala Nya Tidning

  24UNT  

  Norrbottens Media AB

  24Norrbotten, Malmfälten  

  Norrbottens Media AB

  24Norrbotten  

  Sverigefinska Riksförbundet

  TV Finland 

  Östgöta Media AB

  24Corren  

  Östgöta Media AB

  24nt  

   

  Bakgrund

  Myndigheten informerade i september 2013 att det fanns möjlighet att ansöka om tillstånd att sända marksänd tv och sökbar text-tv. Innan dess hade myndigheten fastställt en strategi för tillståndsgivning för marksänd tv som ska gälla för tiden 1 april 2014 – 31 mars 2020 (dnr 13/01736).  Myndigheten fick in 85 ansökningar från 30 olika programbolag. Av dessa ansökningar rörde 79 nationella sändningar och sex regionala sändningar. Samtliga ansökningar och ansökningsavgifter kom in i rätt tid.

  Regeringen beslutade den 27 februari 2014 vilket sändningsutrymme som i olika delar av landet ska få användas för marksänd tv under perioden 1 april 2014 – 31 mars 2020. Beslutet innebär att ett minskat sändningsutrymme får användas för marksänd tv och att dagens sju sändarnät blir färre men minst fem efter den 1 april 2017.

  För att få tillstånd krävs att programföretaget har tekniska och finansiella förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden och att de kan samverka med övriga programbolag i tekniska frågor. Tillstånd ges efter ett urval bland de sökande. Vid urvalet ska Myndigheten för radio och tv beakta programtjänstens innehåll så att sändningsutrymmet tilltalar olika intressen och smakriktningar, att flera av varandra oberoende programföretag bereds utrymme och att både nationella och regionala/lokala programtjänster ges tillstånd.

  Regeringen har tidigare meddelat sändningstillstånd för public service-kanalerna.

  Läs hela beslutet och tillståndsvillkoren här.

   

  För mer information kontakta:

  Kerstin Morast, enhetschef, kerstin.morast@mrtv.se, 08-580 070 20

  Eva Bengtsson, jurist, eva.bengtsson@mrtv.se, 08-580 070 24

  Senast uppdaterad 2014-11-07