2013-11-25

  TV4 fällt för reklamavbrott under pågående hockeymatch

  Granskningsnämnden fällde TV4 för bland annat felaktigt placerat annonsavbrott under pågående direktsändning av hockeymatch och otillbörligt gynnande av speltjänst. Även sportsändningar i SVT fälldes för otillbörligt gynnande.

  Sändningen av ishockey-VM i TV4 fälldes för ett felaktigt inplacerat annonsavbrott under pågående match mellan Schweiz och Kanada. Avbrottet ledde till att tv-publiken inte fick se ett mål i direktsändningen av matchen. Sändningen fälldes också för att den innehöll live-odds från Svenska spel. Nämnden ansåg att exponeringen innebar ett otillbörligt gynnande av speltjänsten. Nämnden ansåg vidare att sponsringsmeddelanden innehöll reklambetonade tillägg i strid med radio- och tv-lagen. Nämnden beslutade att ansöka om att TV4 ska betala en särskild avgift på sammanlagt 500 000 kr för överträdelserna (13/01159).

  Sportsändningar i SVT gynnade kommersiella intressen

  Under världscupfinalen i hästhoppning i Gothenburg Horse Show visades en vinjett med tävlingens officiella namn som innehöll en logotyp för en urtillverkare. Granskningsnämnden ansåg att exponeringen stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande och fällde därför sändningen (13/01085).

  Nämnden fällde även sändningarna från golfturneringen Nordea Masters. I sändningarna visades skyltar som innebar ett otillbörligt gynnande av banken Nordea (13/01842).

  Inslag i satirprogram kritiserades men friades

  Nämnden kritiserade men friade ett inslag i SR:s satirprogram Tankesmedjan som innehöll uttalanden som var mycket långtgående och kom att framstå som ett angrepp på en namngiven person.  Mot bakgrund av de vida ramar som enligt nämndens praxis ska gälla för satirinslag var dock bristen inte så allvarlig att den medförde att inslaget stred mot kravet på opartiskhet (13/01319).

  Ett inslag i SVT:s Rapport om att det förhållandet att hjärtinfarkter och stroke ökar i Sverige kunde bero på populära fettdieter kritiserades men friades av nämnden för bristande saklighet i ett avseende (13/01745).

  Inslag som friades av nämnden

  • Eurovision Song Contest 2013, musiktävlingsprogram (13/01271)
  • TV4:s Fuskbyggarna + säsongstrailer, om en lägenhetsrenovering (13/00827 +1127)
  • SVT:s Uppdrag granskning, med en musiker (13/01639)
  • SVT:s Örtskolan, om medicinska effekter av björklöv (13/01548)
  • SR:s Gomorron världen, med ett uttalande om avpixlat.se (13/01587)

  Nämnden samtliga beslut hittar du här på vår webbplats.

  För mer information kontakta
  Johannes Wik, 08-580 070 33

  Senast uppdaterad 2014-11-07