2013-09-30

  SVT:s Agenda lät allvarlig kritik stå oemotsagd

  Ett inslag i Agenda den 10 mars 2013 innehöll en intervju med SVT:s politiske kommentator som är en av författarna till boken ”En marsch mot avgrunden” om spelet bakom kulisserna i samband med valet av Håkan Juholt. I inslaget riktades allvarlig kritik mot Pär Nuder som fick stå oemotsagd. Nämnden fällde därför inslaget.

  Att inslaget sändes utan Pär Nuders medverkan stred inte i sig mot kravet på opartiskhet, då bokens nyhetsvärde fick anses vara stort. Nuders uppfattning om kritiken mot honom borde dock ha redovistats så fort den blev känd för SVT. Avsaknaden av en sådan redovisning medförde att inslaget stred mot kravet på opartiskhet och fälldes därför av nämnden.

  Kommentatorns spekulation om vad som kunde vara en bakomliggande förklaring till varför Pär Nuder inte kandiderade till partiledarposten kritiserades, men friades av nämnden. Spekulationen ansågs brista i förhållande till kravet på opartiskhet, men inte så allvarligt att det stred mot kravet. Nämnden ansåg vidare att det var en brist mot kravet på saklighet att det i inslaget uppgavs att Pär Nuder inte ville vara med i inslaget, när han saknade möjlighet att medverka. Inslaget kritiserades av nämnden (beslut 13/00717).

   

  Ring P1 friades med kritik

  Ett programledaruttalande om oroligheterna i Husby kunde framstå närmast som en personlig åsikt i en kontroversiell fråga och kritiserades därför av nämnden, men friades (beslut 13/01316).

   

  Nämnden friade följande

  • SVT:s Vetenskapens värld om forskarfusk och klimatförändringar (beslut 13/00332, 13/00561), Gomorron Sverige om pensionsålder (13/00953), Rapport om utförsäljning av apotek (13/01154) Rapport och Sportnytt om en boxningsmatch (13/01489), samt program på SVT Play om bilar (13/00429)
  • SR:s P4 Extra om appar (13/00746), P4 Morgon om vargjakt (13/00469), Radioteatern: Världshistorien (13/00764) och Sjuhärad Direkt om en debatt (13/00641)
  • TV4:s Efter tio om en bok (beslut 13/00841)

   

  Nämndens beslut finns att läsa på vår webbplats.

  För mer information kontakta,

  Tarek Touma
  08-580 070 14

  Senast uppdaterad 2014-11-07