2018-11-22

  Vad skulle Brexit kunna innebära för tv-sändningar?

  Under många år har europeiska programföretag kunnat sända över hela EU, så länge de följer reglerna i det land där de är etablerade. Det beror på att den europeiska lagstiftningen på tv-området (AV-direktivet, 2010/13/EU) bygger på sändarlandsprincipen (ursprungslandsprincipen).

  Den innebär att den medlemsstat varifrån en kanal eller tjänst sänds ska ansvara för att sändningarna följer AV-direktivets bestämmelser och medlemsstatens nationella regler. Sändarlandsprincipen ska säkerställa fri rörlighet för programtjänster utan en andra kontroll i den mottagande medlemsstaten. Som exempel kan nämnas att de programföretag som har svenska sändningstillstånd för programtjänsterna TV3 och Kanal 5 är etablerade i Storbritannien och att sändningarna utgår därifrån. Det betyder att deras sändningar följer brittisk reglering och granskas av den brittiska tillsynsmyndigheten Ofcom.

  Läs mer här om europeisk mediepolitik:

  Vad händer med programföretagen som sänder från Storbritannien om en ”no deal”-Brexit genomförs?

  Men vad händer med programföretagen och sändarlandsprincipen om Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019? Om Storbritannien då inte har ett avtal med EU om att de regler som gäller idag fortsätter att gälla efter Brexit kommer de programföretag som är etablerade i Storbritannien inte längre omfattas av AV-direktivet.  Det betyder att de programföretag som då lyder under brittisk jurisdiktion inte längre kommer omfattas av sändarlandsprincipen . Programföretagen kommer då istället antingen behöva etablera sig i en annan medlemsstat eller förlita sig på andra internationella och nationella regler och avtal för att kunna sända inom hela EU. Läs mer på Storbritanniens regerings webbplats vad som gäller vid Brexit om de inte har ett övergångsavtal där programbolagens licenser fortsätter gälla i EU.

  Läs Europa Kommissionens dokument med information om vad Brexit skulle kunna innebära här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-11-22