2018-09-19

  Dags att ansöka om driftsstöd för 2019

  Snart öppnar ansökan om driftsstöd för 2019! Ansökningsportalen kommer att vara öppen från den 25 september till den 18 oktober 2018.

  Driftsstöd ges till dagstidningar som uppfyller de krav som ställs i presstödsförordningen. Det ska vara en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning.

  Läs mer om hur du ansöker, vilka handlingar som ska bifogas ansökan och viktiga datum här.


  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-11-07