2018-01-29

  Var med och påverka EU:s budgetram efter 2020

  EU-kommissionen bjuder in till ett offentligt samråd om program och åtgärder som syftar till att skydda och främja bland annat kulturell mångfald, medier och digital kompetens.

  Samrådet ska identifiera styrkor och svagheter i de befintliga EU-programmen och åtgärderna samt visa på möjliga vägar framåt och eventuella synergier. Svar ska ha inkommit senast den 8 mars 2018.

  Du hittar enkäten här

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2018-01-29