2017-09-25

  Ny bok om reklamens påverkan

  Nordicom och Statens medieråd har i samarbete tagit fram antologin Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam. I den ger 11 artikelförfattare sin syn på dold reklam. En av dem är Helena Söderman från MPRT som skriver om de juridiska ramarna.

  Boken diskuterar dold reklam riktad mot barn utifrån olika perspektiv: forskarens, journalistens, branschens och inte minst barnens. Var tredje tillfrågat barn tycker att reklam är okej, samtidigt finns en reklamtrötthet som skapat nya dolda, marknadsföringsvägar. En typ av dold marknadsföring som växer kraftigt är den som sker via en social medieprofil där innehållet är mer personligt än redaktionellt.

  Boken är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag till utredningen Ett reklamlandskap i förändring. Utredningen ska redovisas under januari 2018. 

  Läs mer och ladda ner boken på Nordicoms webbplats.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-09-25