2017-03-20

  Myndighetens remissyttrande över Medieutredningens slutbetänkande

  Idag överlämnade Myndigheten för press, radio och tv sitt remissyttrande över "En gränsöverskridande mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar, Medieutredningens slutbetänkande SOU 2016:80 (Ku2016/02492/MF)" till Kulturdepartementet.

  Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-03-20