2017-03-16

  Ny rapport om mediepolitik

  Idag publicerar vi en uppdaterad version av rapporten Mediepolitik som är tänkt att ge läsaren en övergripande bild av hur mediepolitiken fungerar i Sverige. Rapporten svarar på frågor som; vilka är de viktigaste lagarna, hur påverkar EU den svenska mediepolitiken och vilka myndigheter verkar inom området. Den innehåller även sammanfattningar av de senaste utredningarna inom medieområdet.

  Mediepolitik är den första av fyra rapporter som kommer publiceras digitalt av myndigheten under året. De tre andra rapporterna är Mediekonsumtion, Medieutbud och Medieekonomi som tas fram i ett nära samarbete med Nordicom. Samtliga rapporter är ett led i myndighetens arbete att följa och analysera medieutvecklingen.  

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-03-16