2017-12-15

  Ansökningsomgången för utvecklingsstöd har nu öppnat.

  Nu har ansökningsomgången för utvecklingsstöd till tryckta allmänna tidningar öppnat. Under perioden 13 december 2017 till och med 23 januari 2018 tar Myndigheten för press, radio och tv emot ansökningar via ansökningsportalen. Presstödsnämnden fattar sedan beslut i april 2018.

  Stöd lämnas i mån av tillgängliga medel, dvs. hur stort utrymme det finns på anslaget för presstöd.

  Syftet med utvecklingsstödet är att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt innehåll av hög kvalitet. Det övergripande målet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokratisk debatt.

  Läs mer om utvecklingsstöd och hur du ansöker här.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2017-12-15