2016-06-17

  Granskningsnämnden har bedömt om SR, SVT och UR har uppfyllt sina public service-uppdrag

  Granskningsnämnden har i dag lämnat den årliga bedömningen av public service-bolagens redovisningar till Kulturdepartementet. I två separata beslut som överlämnats till departementet framgår även granskningsnämndens bedömning av hur SVT respektive UR har uppfyllt kraven på tillgänglighet till tv-sändningar år 2015.

  Tillgänglighetsbeslutet gällande SVT finns att läsa här

  Tillgänglighetsbeslutet gällande UR finns att läsa här.

  Bedömningen av public service-redovisningarna finns att läsa här.

  För mer information kontakta;
  Maria Bergerlind Dierauer, 08-580 070 17

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2016-06-17