2014-12-19

  Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet

  Myndigheten för radio och tv har meddelat beslut om tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet.

  Vi har beslutat att Travel Channel och TV4 Fakta ska få tillstånd att sända dygnet runt. Kanalerna har tidigare haft tillstånd att sända viss del av dygnet.

  Tillståndet för TV4 Film ändras så att kanalen får sända varje dag 18.00–06.00. Kanalen ska använda utsändningstekniken DVB-T2.

  Alla tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet gäller till och med den 31 mars 2020.

  Läs beslutet här

  Bakgrund

  Den 31 mars 2014 beslutade myndigheten om 51 nationella och sex regionala tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet. Tillstånden gäller för tiden den 1 april 2014 – 31 mars 2020. Under hösten 2014 lämnade en tillståndshavare tillbaka sitt tillstånd. Den 5 november 2014 utlyste myndigheten ett nytt tillstånd med sista ansökningsdag den 1 december 2014.

  Myndigheten fick in tretton ansökningar från elva olika programbolag. En ansökan kom inte in i rätt tid och har därför inte prövats. Sex av de sökande har sedan tidigare haft tillstånd med reducerad sändningstid.  

   

   

  För mer information kontakta:

  Kerstin Morast 08-580 070 20, kerstin.morast@mrtv.se  
  Ola Vigström, 08-580 070 22, ola.vigstrom@mrtv.se

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-04-30