2014-05-06

    Förnyelser av förordnanden som lokal kabelsändarorganisation

    Förordnandet för Föreningen Öppna Kanalen Växjö löper ut den 30 november 2014. Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 1 september 2014.

    Förordnandet för Vår TV i Karlstad HB löper ut den 27 november 2014. Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 1 september 2014.

    Förordnandet för Föreningen Öppna Kanalen Västerås löper ut den 31 december 2014. Ansökan om nytt förordnande bör ha inkommit senast den 15 september 2014.

    Senast uppdaterad 2014-11-07