2014-12-02

  Förnyat förordnande som lokal kabelsändarorganisation

  Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för Föreningen Öppna Kanalen Växjö.

  Förordnandet gäller fr.o.m. den 1 december 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 30 november 2017.

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2015-04-30