2014-06-19

    Förnyat förodnande för TV Skellefteå

    Myndigheten för radio och tv har meddelat förnyat förordnande för TV Skellefteå. Förordnandet gäller fr.o.m. den 29 augusti 2014 tills vidare dock längst t.o.m. den 28 augusti 2017.

    Senast uppdaterad 2014-11-07