2014-05-15

  Förhandsprövning av nya tjänster hos public service-bolagen ses över

  Regeringen har gett Myndigheten för radio och tv i uppdrag att se över systemet med förhandsprövning av nya tjänster hos SR, SVT och UR. Uppdraget innebär bland annat att undersöka om det finns behov av att skärpa kravet på anmälan av nya tjänster, särskilt med tanke på att ingen ny tjänst ännu anmälts till prövning.

  Sedan 2010 finns bestämmelsen att nya programtjänster eller andra viktigare tjänster som public service-bolagen vill lansera måste anmälas till regeringen och Myndigheten för radio och tv (MRTV) för prövning och godkännande. Det som prövas är tjänstens marknadspåverkan och hur den bidrar till att uppfylla uppdraget i allmänhetens tjänst.

  Uppdraget till MRTV innebär att se över systemet med förhandsprövning och bland annat undersöka om det finns behov av att skärpa kravet på anmälan av nya tjänster. Uppdraget ska utföras med beaktande av yttrandefrihetsgrundlagen. Om myndigheten bedömer att det är motiverat ska den föreslå förändringar. MRTV ska även låta Konkurrensverket lämna synpunkter under uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

  Uppdrag till Myndigheten för radio och tv att se över systemet med förhandsprövning av nya tjänster, Ku2014/1030/MFI (pdf 52 kB)

  Senast uppdaterad 2014-11-07