Medieutbud

Under det senaste decenniet har mediemarknaden förändrats radikalt. I takt med uppkopplingen till internet förbättrades tog också digitaliseringen fart. Utvecklingen och användningen nätet fick en rejäl skjuts 2005 då bredband med hög hastighet till fast pris slog igenom. Sedan dess har det totala medieutbudet ökat enormt.

Rapporten Medieutbud kommer att följa det svenska medieutbudet med fokus på nyhets- och faktainnehåll i medierna över tid. Rapporten görs tillsammans med Nordicom och behandlar utbudet i tv, radio samt dagspress i både tryckt och digital form.

Myndigheten har tidigare publicerat utbutsstudier över tid (Svenskt tv-utbud/Svenskt medieutbud), då i samarbete med JMG vid Göteborgs universitet. Dessa rapporter behandlade dock enbart utbudet i radio och tv. Du hittar alla våra rapporter under Publikationer

Äldre rapporter

Rapporterna Svenskt TV-utbud och Svenskt medieutbud har gjorts mellan åren 1998-2015 och de finns nu att beställa från SND:s (Svensk Nationell Datajänst) webbkatalog.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-01-25