2019-12-11

  Nedsläckning av TV4 och andra kanaler

  Med anledning av TV4-kanalerna släcktes ner för kunder hos Com hem och Boxer så kommer här lite information om vad som gäller utifrån vårt perspektiv.

  Vad har hänt?

  Natten till onsdag den 11 december släcktes TV4-kanalerna och C More för kunder till Com hem och Boxer. Förhandlingar pågår mellan Telia, som äger TV4, och Tele2, som äger Com hem/Boxer.

  Vilka kanaler gäller det?

  För dig som tar emot tv-sändningar via takantenn (marknätet) omfattas följande kanaler av konflikten

  TV4 AB:s kanaler

  C More AB:s kanaler

  Sjuan

  TV12

  TV4 Fakta

  TV4 Film

  TV4

  TV4 HD

  C More First

  C More Fotboll/Hockey/Stars

  C More Golf/ SF-kanalen

  C More Live/Hits

  C More Series

  Sportkanalen

  Tar du emot tv via andra distributionsplattformar än i marknätet kan det gälla ännu fler kanaler.

  Kommer jag kunna se TV4 ändå?

  I marknätet  kommer du att kunna se TV4 i standardkvalitet men inte i hd-kvalitet. TV4 i standardkvalitet är en fri-tv-kanal idag.

  Om TV4 kommer att sändas ut i Com hems andra nät är en förhandlingsfråga mellan parterna.

  Vidaresändningsplikten gäller inte för TV4

  Fram till dess att TV4 var den enda kommersiella kanalen i marknät hade kabeloperatörerna en skyldighet att vidaresända kanalen TV4 utan kostnad för själva mottagningen. Denna skyldighet togs bort 2008 i samband med att hela marknätet digitaliserades och det blev många fler kommersiella kanaler i marknätet. Kanalen TV4 har numera inte någon särställning gentemot andra kommersiella kanaler. TV4 har valt att sända kanalen TV4 gratis i marknätet, men bolaget har inte någon skyldighet att göra det.

  Vad är myndighetens roll?

  Myndigheten deltar inte i förhandlingen och har ingen medlingsroll. Men vi följer noga utvecklingen och vi är såklart angelägna om att partnerna kommer överens så snart som möjligt.

  För tv-kanaler som sänds i marknätet (Boxer) har myndigheten i uppgift att undersöka att programbolagen  sänder program i enlighet med sina tillstånd. Om en tillståndshavare inte sänder under en längre tid så kan myndigheten komma att återkalla ett tillstånd. Det är dock en väldigt ingripande åtgärd och återkallelse har endast gjorts i ett fåtal fall. 

  De sändningar som bedrivs i andra nät kan myndigheten däremot inte påverka.

  Bakgrund

  Telia AB förvärvade i december  Bonnier Broadcasting AB. I Bonnier Broadcasting AB  ingår TV4 AB och C More AB. Förhandlingar pågår nu mellan Telia och Tele2 (Boxer/Com hem) om distribution  av TV4 AB:s och C More AB:s innehåll. Om parterna inte kommer överens kommer vissa kanaler inte kunna ses av de kunder som har abonnemang hos Boxer (marknätet) eller de kunder som har abonnemang hos Com hem. 

  För aktuell information till dig som är Com hem- eller Boxer-kund hänvisar vi dig till deras webbplatser samt TV4:s webbplats.

  www.comhem.se/aktuellt

  www.boxer.se/aktuellt

  www.tv4.se

  Redaktionen

  Kommunikation och omvärldsbevakning

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-12-13